Easygauge

Tak proste jak zrobienie zdjęcia

Easygauge jest bezstykowym systemem metrycznym, który potrafi stworzyć wyjątkowo ostre obrazy cyfrowe przedmiotu wykonując pomiary z centezymalną dokładnością.

Easygauge to niezwykle wszechstronne urządzenie pomiarowe, które umożliwia bezstykowe wykonanie pomiarów profili takich jak obrabianych lub kształtowanych końcówek rur oraz innych przedmiotów typu bloczki, płytki, detale tłoczone, które mogą być po prostu umieszczone odpowiednio na szklanej podstawie. Może być porównane do klasycznego optycznego projektora profili, gdzie wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolne są wykonywane automatycznie. Easygauge potrafi stworzyć wyjątkowo ostre obrazy cyfrowe przedmiotu  wykonując pomiary z centezymalną dokładnością o powtarzalności ±5µm. Zmierzone wartości są zapamiętywane za pomocą jednego kliknięcia i mogą być ponownie przetworzone i przeanalizowane pod kątem automatycznego obliczania głównych wartości statystycznych, takich jak Cp i CpK. Po wykonaniu pomiarów zmierzone wartości są rejestrowane i udostępniane w formacie .ACCDB i .CSV. Tworzenie nowych programów odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. Po pobraniu obrazu operator wprowadza geometryczne figury odniesienia i współrzędne kontroli, tak jak w przypadku dowolnego programu CAD 2D. Po wprowadzeniu do pamięci kilku programów odnoszących się do różnych kształtów, urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznania detalu: wystarczy skadrować próbkę do pomiaru, a urządzenie jest w stanie rozpoznać kształt i automatycznie przywołać odpowiedni program pomiarowy, zyskując na czasie i umiejętnościach osób, które dokonują pomiaru.

Charakterystyki techniczne
Pole widzenia
42x34mm - (opt.) Ø 96
Powtarzalność
±5µm