Informacja o ochronie danych osobowych „pracuj z nami”

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?

Dane przekazane i zawarte w życiorysie podlegają przetwarzaniu dla celów oceny spełniania przez osobę, której dane dotyczą, wymogów związanych ze stanowiskiem pracy, na które spółka CRIPPA S.P.A. poszukuje kandydata oraz są przechowywane, w przypadku zawarcia stosunku pracy, dla celów wprowadzenia ewentualnych zmian do powierzonego zakresu obowiązków.

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane zawarte w życiorysie, takie jak: imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą; jej data urodzenia; miejsce zamieszkania; płeć; numer telefonu; wykształcenie; poprzednie doświadczenie zawodowe.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane wykorzystywane są przez administrację i zarząd  spółki CRIPPA S.P.A..

Spółka CRIPPA S.P.A. nie przenosi, nie sprzedaje ani nie wymienia danych osobowych użytkowników ze stronami trzecimi dla celów marketingowych.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie wyrażonej przez niego. Wysyłając swój życiorys na adres poczty elektronicznej curriculum@crippa.it, akceptuje on odnośną informację.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku, w którym w następstwie wysłania życiorysu powstanie stosunek pracy lub współpracy, życiorys przechowywany będzie przez cały okres jego trwania.