Informacja o ochronie danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika dla celów statystycznych i analitycznych oraz do wysyłania ofert handlowych i zaproszeń przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych.

W celu optymalizacji współpracy ze spółką CRIPPA dostarczać będziemy użytkownikom ważne informacje i korzystne oferty.

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefoniczny.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane wykorzystywane są przez personel i współpracowników spółki CRIPPA S.P.A. w celu świadczenia usług wspomnianych powyżej oraz przez jej partnerów zajmujących się marketingiem i stroną www.crippa.it

Spółka CRIPPA S.P.A. nie przenosi, nie sprzedaje ani nie wymienia danych osobowych użytkowników ze stronami trzecimi dla celów marketingowych.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie przez niego wyrażonej w momencie akceptacji marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do wycofania zgody:

Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

W takim wypadku spółka CRIPPA S.P.A. nie będzie mogła przesyłać dalszych ofert w zakresie marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może nie zaakceptować działań w zakresie marketingu bezpośredniego wysyłając wiadomość mailową na adres privacy@crippa.it, lub też wypełniając instrukcje zawarte w każdym mailu marketingowym.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

W zakresie marketingu bezpośredniego dane przechowywane są do czasu, w którym użytkownik odwoła swoją zgodę.