Software

MHM

I4.0 software

MHM: Machine Health Monitoring

Nowa platforma umożliwiająca komunikację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy poprzez chmurę CLOUD, w ramach której można połączyć jedną lub więcej maszyn.

MHM to platforma umożliwiająca komunikację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy poprzez chmurę CLOUD, w ramach której można połączyć jedną lub więcej maszyn.

MHM pozwala każdemu klientowi stworzyć swój wydział produkcyjny i monitorować go zarówno jako całość, jak i przybliżać poszczególne maszyny w celu wizualizacji ich parametrów pracy OEE, wydajności i produktywności.

Platforma zapewnia dostęp do dokumentacji technicznej, informacji o konserwacji i śledzenia zużycia energii.

Interfejs MHM składa się z dwóch ekranów:

  • Produkcja
  • Stan maszyny.

 

Ten ostatni umożliwia monitorowanie stanu konserwacji, absorpcji osi, temperatury silników, zużycia powietrza i ogólnego zużycia energii.

 

Do tych dwóch podstawowych ekranów można dodać opcje, pozwalające na umieszczenie do 16 czujników na częściach maszyn w celu rejestracji drgań i temperatury pracy.

Informacje te umożliwiają zarówno podjęcie w odpowiednim czasie działań w związku ze zgłoszonymi usterkami, jak i wczesne zrozumienie charakteru ewentualnych usterek.

Dzięki MHM wszystkie parametry mogą być przesłuchane i podsumowane w formie wykresów.

Jego wykorzystanie przyczynia się więc do tworzenia kultury danych, która umożliwia uruchomienie systemu przewidywania.

System ten współpracuje z każdą dostępną na rynku platformą CLOUD i jest przygotowany do komunikacji z systemem Siemens Mindsphere World w celu realizacji jego poziomu analitycznego.

Pozostańmy w kontakcie

Otrzymuj najważniejsze informacje o wydarzeniach, inicjatywach i targach oraz odkryj z wyprzedzeniem nowości o produktach.