Różne zastosowania

Wskaż nam kierunek

Bez względu na to czym się zajmujesz, znajdziemy razem drogę do sukcesu

Od ponad 70 lat firma Crippa zajmuje się projektowaniem i rozwojem zintegrowanych rozwiązań o bardzo wysokiej personalizacji dla realizacji kompletnych procesów obróbki rury. 
Zespół ekspertów pracuje w stałym kontakcie z klientami dla rozwoju technologi, które odpowiadają specyficznym wymaganiom użytkownika końcowego. Pozwala to na opracowywanie i opatentowanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które stale powiększają nasz know-how. 
Wszystkie maszyny Crippa zostały zaprojektowane dla włączenia do gniazd obróbczych, jesteśmy w stanie zintegrować wszystkie typy robotów i opracować systemy załadunkowe i rozładunkowe, kontroli, znakowania, cięcia i inne, w zależności od wymaganych specyfikacji produkcyjnych.